Karta pobytu

Karta pobytu Łobez

W ostatnim etapie karta pobytu czasowego czy tak zwane zezwolenie na pobyt czasowy jest jedynym z niezwykle prostych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla ludzi z zagranicy, tworzonych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego jest wysoce dużo, jednakże najczęstszym czynnikiem jest podanie pracy, co stanowi większość składanych […]

Czytaj więcej