Karta pobytu

Karta pobytu Łobez

Prasóweczki

W ostatnim etapie karta pobytu czasowego czy tak zwane zezwolenie na pobyt czasowy jest jedynym z niezwykle prostych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla ludzi z zagranicy, tworzonych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego jest wysoce dużo, jednakże najczęstszym czynnikiem jest podanie pracy, co stanowi większość składanych wniosków. Należy przecież mieć, iż uzyskanie dania na pobyt czasowy jest procesem dość męczącym i nieco skomplikowanym, bowiem wymaga znacznej ilości formalności.

Karta pobytu Mieszkowice

Karta pobytu jak załatwić?

Karta pobytu- co obecne jest?

Karta pobytu, istnieje zatem tekst, który rozdawany jest przez Wojewodę cudzoziemcowi we normalnym Urzędzie Wojewódzkim, w którym dobrze wcześniej uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Warto podkreślić, iż karta pobytu jest niesłychanie ważnym dokumentem, bowiem ma on potwierdzenie tożsamości cudzoziemca podczas całego trwania pobytu na miejscem Polski. Wielką zaletą karty pobytu jest także fakt, iż dokument daje podstawa do częstego przekraczania granicy, istnieje zatem niezwykle przyjazne rozwiązanie, bo w ostatnim przykładu nie jest pozytywna viza. Należy mieć, że gdy cudzoziemiec odbierze zezwolenie na pobyt, kartę pobytu po jej wydrukowaniu musi odebrać osobiście!

Na jak długo wydawana jest karta pobytu?

Dużo kobiet zadaje sobie pytanie jak osiągnąć kartę pobytu? Skoro istnieje obecne proces złożony z niewiele etapów, karta pobytu wydawana jest cudzoziemcom nawet na moment trzech lat pobytu na miejscem Polski. Jeśli chodzi o termin składania wniosków, robi to następująco:

zależnie od rodzaju dania na pobyt czasowy cudzoziemiec składa wniosek na trzy miesiące przed końcem ważności wizy do lekturze, może toż stanąć najpóźniej w poprzednim dniu legalnego pobytu w Polsce, wniosek montowany jest do Wojewody właściwego
podczas wykonywania wniosku cudzoziemiec jest przymuszony do złożenia odcisków linii papilarnych
celem jest jednocześnie przedłożyć ważny dokument osobisty

Warto wspomnieć, iż decyzja Wojewody zastępuje zezwolenie, a karta pobytu wizę, zezwolenie na pobyt czasowy oferowane jest na poziom od trzech miesięcy do trzech lat, jednak każdy z cudzoziemców ma nadzieja ponownego ubiegania się o nowe zezwolenia. Należy również mieć, że samo uzyskanie zezwolenia jest całkiem długotrwałe, ponieważ zajmuje kilka miesięcy. Niezwykle istotną kwestią jest fakt, że jeśli cudzoziemiec mieszka na miejscem Polski na podstawie innych dokumentów i poprawia pracodawcę, więc w współczesnej pozycji nie może legalnie pracować! Karta pobytu Mieszkowice

Dokumenty potrzebne do pobrania karty pobytu
Karta pobytu Mieszkowice

Dokumentów, które są potrzebne, by uzyskać kartę pobytu jest naprawdę wielu, aczkolwiek najważniejszy jest sprawę jasna wniosek, bowiem jest on treścią do ubiegania się o pozwolenie na pobyt czasowy. Do wniosku cudzoziemiec musi załączyć:

cztery to zdjęcia
uzyskanie wcześniej zezwolenie na pozycję
kopię dokumentu tożsamości, paszportu
obecną umowę o pracę
umowę na czas odpowiadający okresowi pobytu czasowego
zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o nieistnieniu z podatkami
potwierdzenie zakwaterowania oraz dokonania opłaty administracyjnej w liczbie 50 złotych

Wydanie i zmiana karty pobytu

Wymiana karty pobytu może nastąpić w sytuacji gdy: nastąpiła wymiana danych pomieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu, nastąpiła znacząca zmiana wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu także nie jest dodatkowa prawidłowa identyfikacja, a i w sukcesu utraty karty bądź jej zniszczenia. Natomiast wniosek o danie karty pobytu komponuje się w sukcesu wydania pierwszej karty pobytu, gdy cudzoziemiec:

stoi w Polsce w końcu powiązania z rodziną, warto podkreślić, że taka forma jest osiągalna właśnie to, gdy Wojewoda wyda opinię w sytuacji udzielenia dania na pobyt czasowy
jest szybkim członkiem rodziny repatriantów
uzyskał wcześniej zgodę na pobyt czasowy ze względów humanitarnych

Należy mieć, że w sukcesu wydawania kolejnej karty pobytu cudzoziemcowi, nabyte przez niego wcześniej dania na pobyt istniały także indywidualne karty pobytu tracą ważność! Karta pobytu Mieszkowice

zobacz również Karta pobytu jak załatwić?

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments